Община Габрово обявява открит конкурс за възлагане предоставянето на следната социална услуга в общността: „Звено майка и бебе” на територията на общината с капацитет 6 места /шест двойки майка – дете/ и численост на персонала 5 щатни бройки.

Необходимата документация може да видите тук.