18 декември 2014, 09:29

Община Габрово с план за насърчаване на иновациите в региона

Приключва проект KNOW-HUB, финансиран по ИНТЕРРЕГ IVC
29 октомври 2012, 10:03

Кръгла маса „Потенциалът на Габрово за иновации”

Община Габрово организира втора кръгла маса на тема „Потенциалът на Габрово за иновации”