РСО „Централна Стара планина” и Европа директно – Габрово обявяват конкурс за видеоклип на тема „Когато материалите говорят, и майсторите мълчат“. Инициативата е част от събитията, посветени на ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДНИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ (ЕДХЗ 2021), които ще се проведат едновременно във всички участващи държави в периода от 6 до 11 април 2021 г. Координатор в България за шести път е РСО „Централна Стара планина“.

С конкурса за видеоклип организаторите си поставят няколко цели: да насочат вниманието на широката общественост и ценителите на ръчно изработените изделия към материалите и тяхното неотменимо присъствие в занаятчийските ателиета; да насърчат майсторите да участват в ЕДХЗ 2021; да разкажат за колкото е възможно повече талантливи творци, в чиито ръце материалите оживяват и получават най-добрите си превъплъщения.

Трите най-добри видеоматериала, изпратени в срок до 15 март 2021 г., ще получат финансиране в размер до 100 лева.

С пълните условия за участие в конкурса може да се запознаете тук: https://www.rso-csp.org/news/1662-konkurs.