Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов“ в Габрово ще работи до 17:30 часа през месец януари.

Читателите могат предварително да заявят книги по телефон, имейл или на място. Препоръчва се ползването на електронния каталог https://ilib.libgabrovo.com/ – за избор на конкретни заглавия, и онлайн услугата „Моята библиотека“ – за заявка на литература и презаписване на заети документи.

Чрез сайта www.libgabrovo.com могат да се ползват и всички дигитални услуги и ресурси – „Ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания“ (http://kin.libgabrovo.com/), „Габровски периодичен печат“ (http://e-lib.libgabrovo.com/) и други.

Информационно обслужване и библиографски справки се заявяват чрез имейл на съответния отдел или чрез опцията „Попитай библиотекаря” на сайта на библиотеката. По електронен път може да се предостави писмена библиографска и фактографска информация, ретроспективни библиографски издирвания, електронни копия на библиотечни документи и др.

Писмените справки, ретроспективните библиографски издирвания, доставката на библиотечни документи от страната и чужбина, копирани, сканирани и ламинирани материали се предоставят възмездно според утвърдения ценоразпис.

РБ „Априлов – Палаузов“ притежава машина за почистване на книги чрез ултравиолетова стерилизация, а всяка върната книга се подлага на 72-часова карантина.

При обслужването на читателите се спазват противоепидемичните мерки – задължително носене на маска, дезинфектант на ръцете и дистанция от 1,5 м. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на хора, а в залите се допускат едновременно по двама души до 30 минути. Не е разрешено ползването на настолните компютри и текущите периодични издания.

Потребителите на отдел „Краезнание“, читалните и отдел „Изкуство“ е необходимо да направят предварително заявка или да попълнят бележка на място с конкретния източник и библиографски данни. В тези отдели се допуска по един посетител до 1 час.

Библиотечните материали може да бъдат презаписани на имейл libgb_zv@abv.bg или тел. 066 806 210 – Заемна за възрастни, на имейл do_gabrovo@abv.bg или тел.  066 806 327 – Детски отдел, за филиала на ул. „Йосиф Соколски“ – на моб. тел. 0878 649 754. До края на извънредната епидемична обстановка заявките са безплатни.

*По информация на РБ „Априлов – Палаузов“