Започна предвидената реконструкция на зелените площи в централната градска градина до църквата „Успение Богородично“, разположена в пешеходната зона на града. Обновяването на градината включва изграждане на поливна система, художествено осветление, частична реконструкция на растителността с максимално запазване на съществуващите ценни и декоративни видове, цялостна подмяна на масивa от рози, засаждане на нова декоративна и цветна растителност.

Реновирането на обекта ще продължи с преасфалтиране на алейната мрежа и възстановяване на настилката от павета. Предвижда се подмяна на парковата мебел и поставяне на допълнителни места за сядане.

Реконструкцията се изпълнява от общинско предприятие „Благоустрояване“.