Габровският общински съвет подкрепи актуализация на бюджета на Община Габрово и Инвестиционната програма за 2020 г. със средствата за проектиране на нова лекоатлетическа писта на стадион ”Христо Ботев”, която ще бъде обновена с подкрепата на Министерството на младежта и спорт; със средствата за детски градини, училища и Астрономическата обсерватория и планетариум, за които са получени допълнителни трансфери за дейности по програмите: „Изграждане на STEM среда“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“, „Успяваме заедно“, „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центровете за подкрепа на личностно развитие“ и със средствата за закупуване на сертифициран уред за дезинфекция на въздух и повърхности за SOS Детски селища България.

Местният парламент даде съгласие Община Габрово да кандидатства по Проект 'Красива България' за 2021 г. за първия етап на благоустрояването на дворните площи Детска градина „Младост“.

Днес бяха утвърдени промените в общинската транспортна схема на маршрутните разписания на градските и междуселищните автобусни линии. След последните промени към настоящия момент в утвърдената транспортна схема са отразени всички желания на гражданите и са удовлетворени исканията на жители на селата.

Местният парламент подкрепи закупуването на 2 броя електромобили за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“.

Одобрено беше и откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия на плувния басейн в СУ „Отец Паисий“ и плувния басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“.

 

РЕМО „Етър“ е сред първите носители на Националната награда „Музейна образователна дейност“
29 октомври 2020
Габрово кандидатства за най-добра творческа дестинация
29 октомври 2020