Училищна Телерик Академия приема за учебната 2020- 2021 година деца и младежи в 4-12 клас. Те имат възможност да се обучават в една от четирите безплатни школи по програмиране в Габрово. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия https://www.telerikacademy.com/school/locations  до 11 октомври и не изисква предишни ИТ познания. Обученията стартират в началото на ноември и ще се провеждат до юли 2021 г., а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Учениците могат да изберат програма, отговаряща на тяхната възраст и интереси, всяка с продължителност 100 учебни часа.

В Габрово предстоят 4 безплатни школи в областта на дигиталните технологии и програмирането за 4-12 клас. Те се реализират в сътрудничество с Община Габрово, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, ОУ „Неофит Рилски“, Музей „Дом на хумора и сатирата“ и подкрепата на Фондация „Америка за България“.

„За да растат подготвени в контекста на съвременния технологичен свят, учениците трябва да усвоят ключови дигитални умения, които ще ги направят успешни сега и за в бъдеще. Пандемията и преминаването на цялата образователна система онлайн през изминалата учебна година само ускориха тази тенденция. Затова сега разширяваме значително мащаба на Училищна Телерик Академия – ще присъстваме за първи път в 33 града, обхващайки 75% от областите в България. Така целим да осигурим достъп на все повече деца от различни населени места до безплатно, модерно ИТ обучение“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.

Обученията за 8-12 клас са с практическа насоченост и модерна програма, обучението подпомага кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация.

- „Разработка на игри“, където се запознават с едни от най-използваните технологии в света: HTML, CSS и JavaScript и започват да създават интерактивни компютърни игри.

Обученията за 4-7 клас са интерактивни, предоставени на разбираем за децата език, развиват логическото мислене, креативността и дигиталните им умения. По-малките ученици могат да избират между:

- „Разработка на игри“, в която се научават да програмират, докато създават компютърни игри;

- „Алгоритмично програмиране“, където усвояват задълбочени познания по програмиране, развиват логическото си мислене и се подготвят за състезания по информатика;

- „Дигитални науки“, където разбират какво стои зад новите технологии и как да ги управляват.

От кандидатите не се изискват предварителни познания по програмиране. Учениците в 8-12 и 4-7 клас могат да кандидатстват през сайта и да се явят на входен изпит онлайн до 11 октомври. Изпитът включва 30 логически задачи под формата на тест и е с продължителност 45 мин.

Интерактивните обучения на Училищна Телерик Академия развиват логическото мислене и креативността на учениците, техните умения за решаване на проблеми и дигитални компетенции. Придобитите познанията са полезни за всички сфери на развитие и професии, включително и в един от най-перспективните сектори у нас - ИТ. След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга нейна програма.

Безплатни беседи за родители с деца до 2 г. през октомври
1 октомври 2020
Победителите в конкурсите „<–ПОГЛЕДНИ–>“ и „Стъпвай смело“
1 октомври 2020