„Аз, предприемачът“ 

Проектът „Аз, Предприемачът“ се осъществява от сдружение „Социален диалог 2001“ с партньорската подкрепа на ЦПЛР „Кариерно ориентиране - Габрово “. С неговата реализация част от младите хора в Габрово ще имат възможността да събудят предприемчивото си мислене и да получат нужната подкрепа. Целевата група са младежи от 15 до 29 години, които са осъзнали нуждата от кариерно ориентиране и развитие за стимулиране на предприемаческо си мислене, чрез предоставяне на комплекс от психологическо анкетно проучване, обучения и услуги, които да подпомогнат развитието на идеите им за професионална реализация и придобиване на нужните умения.

За целта те ще бъдат включени в психологическо проучване с анкетни тестове, което ще направи първичен скрининг на предприемаческите заложби и мотивацията им за включване в обучение. Ще бъдат проведени три обучения, а темите ще бъдат свързани с личностното развитие, придобиване на предприемаческо мислене, възможности за разработване на идеи и жизнено способни планове за стопанска дейност. За финал е планирано отборно състезание, което ще постави младите хора участници в конкурентна среда и ще ги зареди с приятни емоции. 

„Тренировъчен футболен лагер с водещи специалисти от Англия и Германия за деца, юноши и младежи на възраст между 15 и 29 години“    

Обединен Футболен Клуб "Янтра 2019” Габрово ще организира тренировъчен футболен лагер с водещи специалисти от Англия и Германия за деца и юноши на възраст между 15 и 29 години. Лагерът ще даде възможност на участниците в академията да се докоснат до успешния, западен модел на работа, ще видят от първо лице методите в Англия и в Германия и ще натрупат безценен теоретичен и практически опит. Продължителността е четири дни, като всяка една от възрастовите групи в клуба – U19, U17, U15 и U13, ще има по една самостоятелна сесия с английския специалист в първото издание и с германския във второто. Включени са теоретични лекции пред юношите, по една смесена тренировка за U19/U17 и U15/U13 и еднодневен треньорски семинар, на който ще  бъдат поканени не само треньорите от школата на ОФК Янтра (Габрово), но и всички млади специалисти в България, които имат желание да трупат знания и опит. Срещата ще им даде възможност да повишат компетенцията си, да натрупат нови знания и да приложат наученото от тренировъчните занятия. ОФК „Янтра 2019“ е един от малкото клубове у нас, развиващ подобен проект и даващ възможност на родни специалисти да трупат знания и опит от водещи колеги в областта.

„Майсторски клас по народно пеене“ 

Проектът „Майсторски клас по народно пеене“ се организира от Народно читалище „Габрово – 2002“ и ще се проведе в ДК „Емануил Манолов“ последователно в рамките на 10 дни, включително и в две съботи и недели. Идеята е да се срещнат средношколците от ДФФ „Габровски гласчета“ с изтъкнатия вокален педагог, Петър Кирилов – създател и директор на Национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие” и да се проведе фолклорно надпяване с конкурсен характер. Като автор на народни песни, Петър Кирилов ще проведе както индивидуална работа с всички участници, така и ще създаде условия за създаване на нов творчески продукт. Предвижда се творческа среща със състава на читалището „Габровски гласове“, на която участниците в проекта ще покажат наученото в звукоизвличането, сценичното поведение и обща спятост и заедно ще подготвят крайният културен продукт пред публика. За заниманията е предвидено озвучаване, както и запис на процеса на Майсторския клас, който ще бъде използван при евентуална нова пандемия. 

„Истина или предизвикателство“ 

С проекта на Фондация "От БГ" се пристъпва към една територия, която не е толкова добре позната, но вълнува и е важна за света на младите хора. Целта е да се активизират младите хора да изразяват открито позицията си по важни за общността въпроси, да се провокира интересът им към темите на деня, да се мотивират да бъдат граждански активни, социално отговорни и ангажирани с промяната, която искат да видят в Габрово. Ще бъде създаден Instagram - профил „Истина или предизвикателсто“ като изборът на социалната медия и популярната сред младежите игра не е случаен. Instagram е най-предпочитаното приложение за тийнеджърите, а играта „Истина или предизвикателство“ за тях  е популярна, провокативна и изкушаваща. Проектът ще добави ново съдържание към познати и предпочитани младежки територии. Бързият достъп и малкото усилия, които изисква приложението, ще скъсят дистанцията между сериозните теми, които проектът ще засегне и умовете на младите хора, които все по-трудно се ангажират с извънучилищни дейности.

Създаденият профил ще бъде посветен на Габрово „този град, в който аз съм роден, за мнозина отдавна е скучен“. Чрез подбор от снимки ще бъдат направени няколко твърдения, които младите ще защитават или отхвърлят. Ако твърденията съвпадат с истината на младежите, те ще могат с кратки текстове да я доразвият, ако не припознаят, обаче, твърденията като свои, ще трябва да приемат предизвикателството и да дадат идея за промяна. Снимките и твърденията ще бъдат тематично обособени в няколко направления – инфраструктура, образование, развлечения и спорт, култура, гражданско общество, екология и природосъобразен начин на живот, култура. Проектът ще създаде общност от млади и мислещи хора, която да работи в своя полза, докато истински се забавлява.

YouTOWN – Градът и младите” на Сдружение ИМКА е насочен към младежите в Габрово и цели да повиши мотивацията, готовността и увереността им за активно участие и включване в разнообразни дейности и занимания за свободното време. Планирани са 8 тематични иновативни срещи и 4 мастър класа, които ще предоставят възможността на участниците да се срещнат и да общуват с успели професионалисти и активисти, които ще представят примери за възможности, на които младежите могат да се отдадат, в зависимост от своите интереси и таланти. Проектът предвижда две общоградски събития - Панаир на младежката активност и „Споделено – Градът и младите”.

Панаирът ще събере представители на клубове, школи, организации, и др. младежки формални и неформални групи и ще им предостави възможност да запознаят младежите със своите дейности. Събитието „Споделено – Градът и младите” ще осигури възможност за изява на активни младежи в рамките на тематични работилници, целящи да промотират младежката активност, социалната ангажираност, личностно и професионално израстване, младежкото доброволчество и предприемачество и други възможности за свободното време.

 

ОУ "Иван Вазов" получи книги, подарък от МОН
30 Септември 2020
Културен календар за месец октомври 2020 г.
30 Септември 2020