Приключи работата на Експертната комисия по Програма Младежки дейности на Община Габрово, свързана с оценка на качеството на проектните предложения, които постъпиха в Първата конкурсна сесия за 2020 г.

Към 11 септември 2020 г. са разгледани и оценени шест проекта, като от тях са класирани пет. Едно проектно предложение не се класира, тъй като е получило средна стойност на оценката под 70 точки. Беше прието предложението на Експертната комисия за насочване на част от неусвоените средства по Приоритет 1 към Приоритет 2, в резултат на което са класирани и предложени на сключване на договори следните проектни предложения:

Приоритет 1: РЕАЛИЗИРАНИ В ГАБРОВО 

Аз, Предприемачът на Сдружение „Социален диалог“ - 91,2 т.

Приоритет 2: АКТИВНИ В ГАБРОВО 

YouTOWN – Градът и младите на Сдружение ИМКА - 89,4 т.

Тренировъчен футболен лагер с водещи специалисти от Англия и Германия за деца, юноши и младежи на възраст между 15 и 29 години на ОФК „Янтра 2019“ - 82,4 т.

Майсторски клас по народно пеене на "Народно читалище - Габрово -  2002“ - 79,6 т.

Истина или предизвикателство на Фондация „От БГ“ - 76,4 т.

В следващите седмици предстои представяне на финансираните проекти.

Припомняме, че срокът за подаване на проектни предложения по ПРИОРИТЕТ 3: ДИГИТАЛНИ В ГАБРОВО е удължен до 16:30 часа на 30 септември 2020 г. Проектните предложения следва да предлагат дигитални решения на важни за Габрово приоритети като доброволчество, спорт, здравословен начин на живот, социални инициативи и др. Кандидатите могат да представят решения под формата на мобилни приложения, платформи и web базирани приложения, които да имат за цел насърчаването на младите хора за активно участие в обществения живот на Габрово. Дейностите по финансираните проекти трябва да се реализират на територията на община Габрово в периода от 01 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г. Срок за отчитане на проектите – 08 декември 2020 г. Всяко проектно предложение, получило средна стойност при оценката под 70 точки, няма да бъде предмет на класиране.

 

Промени в Правилата за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете
18 Септември 2020
Рекорден брой участници в „Мама е добър „шофьор“ 2
18 Септември 2020