В периода 29 юли – 11 септември 2020 г. в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” се проведе практическо обучение по част от професия „Библиотекар”  чрез програма "Просперитет" на Агенцията по заетостта, насочено към безработни хора.

В рамките на 300 учебни часа 15 участници в обучението изучаваха дисциплини, свързани с библиотечната професия – библиотечен фонд, комплектуване, обработка, нареждане; автоматизация на библиотечната дейност; опазване на библиотечните фондове; библиотечно - информационно обслужване на потребителите, организация на културни прояви в библиотеката и др. Преподавател беше главният библиотекар и методист Светла Лазарова.

Инж. Йолина Христова проведе обучение „Дигитална компетентност – „Дигитализиране на културно – историческото наследство”, в което безработните се запознаха с критериите за подбор на ценни издания, хардуер и софтуер за дигитализация.

След успешно взетия изпит обучаемите получиха удостоверение за професионална квалификация и сертификат. Обученията се проведоха при спазване на всички противоепидемични мерки.

По програмата ще бъде нает един служител в библиотеката за период от три месеца.

 

Включете се в Европейската седмица на мобилността (програма)
14 Септември 2020
Доброволци от Габрово - участници в Ученическия легион (1885 г.)
15 Септември 2020