На 14 септември, в навечерието на новата учебна година Националният музей на образованието откри нова, външна експозиция „Габрово – център на знание и просвета”.

Върху 16 табла - около 50 линейни метра, разположени в „духовното пространство“ между историческата сграда на Априловото училище и градската библиотека, са представени просветните традиции в килийното, взаимно и съвременно училище.

Експозицията е реализирана с финансовата подкрепа на Община Габрово по програма „Култура 2020“ - приоритет „160 години Габрово град“.

Ако в миналото върху бреговете на Янтра се заражда индустриалното чудо, то в центъра на Габрово повече от век и половина започва и се развива една просветна традиция, която впечатлява силно и Балканския Колумб Феликс Каниц. Десетилетие след обявяването на Габрово за град той го посещава и най-много се впечатлява от „първото национално българско училище, след което българското учебно дело е отбелязало извънредно бърз възход“. Целта на изложбата е да покаже този възход в Габрово, по повод обявеването на 8-вековното селище за град..

Чрез фотодокументален разказ за училищата като сгради, символи, ритуали, учебна дейност, училищен живот и най-вече снимки на ученици от различни поколения експозицията се асоциира с един голям „градски“ училищен албум, който освен че дава информация, предизвика спомени, свързани с училищния живот, създава самочувствие, чувство на принадлежност и гордост.

Посланието към младите хора е да осъзнаят отговорността да пренасят добрите традиции и да не забравят завета на Априлов: „Имайте за свята длъжност да обичате отечеството си, както ще видите, чи обичат своето сичките европейци, и помагайте му сякакво и като свършите учението, върнете ся да му слугувате на потребите му и на нуждите му, както правят и другите народи“

Външната експозиция е реализирана и във вариант „мобилна изложба“, което дава възможност да гостува в училища и музеи в Габрово, региона и страната, обогатена с движими културни ценности от фонда на НМО.

Снимки в галерията

Включете се в кампанията „Зелено Габрово“
14 Септември 2020
Включете се в Европейската седмица на мобилността (програма)
14 Септември 2020