Срокът за подаване на проектни предложения по Програма "Младежки дейности", Приоритет 3: Дигитални в Габрово се удължава до 16:30 часа на 30 септември 2020 година.

Напомняме, че проектните предложения следва да предлагат дигитални решения на важни за Габрово приоритети като доброволчество, спорт, здравословен начин на живот, социални инициативи и др. Кандидатите могат да представят решения под формата на мобилни приложения и платформи, които имат за цел насърчаването на младите хора за активно участие в обществения живот на Габрово.

Дейностите по финансираните проекти трябва да се реализират на територията на община Габрово в периода от 01 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.

Срок за отчитане на проектите – 08 декември 2020 г.