Община Габрово продава, чрез търг с явно наддаване урегулиран поземлен имот с площ 458 кв.м. заедно построената в него двуетажна сграда, с предназначение за битови услуги и застроена площ 174 кв.м., с адрес с. Велковци.

Община Габрово продава, чрез търг с явно наддаване и самостоятелен обект в сграда, със застроена площ 112.00 кв. м., с предназначение за търговска дейност, находящ се на ул. Македония №1

Търговете за тези имоти ще се проведат на 09.09.2020 г, в Приемна Зала в сградата на Община Габрово.

Дата за провеждане на повторен търг – 16.09.2020 г.

Повече информация може да получите на тел.066/818-452 и на в раздел Търгове и конкруси.

 

 

 

 

Община Габрово продава жилища на бул. "Трети март" и на ул. "Христо Ботев"
26 август 2020
Джон Бризби, наследник на Тодор Бурмов, гостува в Габрово
26 август 2020