Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия за 2020 г.: Габрово на младите по Програма „Младежки дейности“, финансирана от бюджета на Община Габрово.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за финансиране на проекти по Програма Младежки дейности, приет с Решение № 89 от 24.04.2014 г. на Общински съвет – Габрово и Заповед №1593/31.07.2020 г. на Кмета на Община Габрово за определяне на приоритети и началната и крайна дата за подаване на проектни предложения.

ПЪРВА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА 2020 Г.: ГАБРОВО НА МЛАДИТЕ е със следните приоритети:

1. РЕАЛИЗИРАНИ В ГАБРОВО

2. АКТИВНИ В ГАБРОВО

3. ДИГИТАЛНИ В ГАБРОВО

Подкрепените от Първа конкурсна сесия за 2020 г.: Габрово на младите проекти трябва да са насочени към включване на младите хора в инициативи за личностно и професионално израстване, активно гражданско участие и популяризиране на Габрово, като град с интересно настояще и предизвикателно бъдеще.

Дейностите по финансираните проекти трябва да се реализират на територията на община Габрово в периода от 20 септември 2020 г. до 30 ноември 2020 г.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16.30 часа на 03.09.2020 г. включително.

Необходимите документи за конкурсната сесия, както и постъпилите писмено въпроси и отговори, се публикуват на сайта на Община Габрово в раздел „Младежки дейности“/ Програми и проекти/ или в ЛИНКА.

Отдава се под наем част от общинска земя за поставяне на павилион
3 август 2020
Културна ценност за месец август в РИМ - Габрово
3 август 2020