Община Габрово отправя покана към обществеността за участие в анкетно проучване за прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление.

Допитването е по повод кандидатстване на Общината за наградата „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“.

Гражданите имат възможност да изразят мнението си относно провежданите общински политики, дейности и услуги, базирайки се на личния опит и впечатления. Участието е доброволно, а информацията ще бъде използвана само под анонимна форма от изпълнителя на заданието – ДЗЗД „Иновации“.

Освен електронния въпросник независими анкетьори ще проведат анкети сред гражданите на терен и по телефон. Така ще бъде осигурена максимална прозрачност на проучването.

Своя глас ще могат да дадат и общинските съветници на Габрово, които също ще бъдат поканени да се включат чрез платформата „check market“.

Общинска администрация – Габрово е двукратен носител на Европейския етикет за иновации – през 2015 г. и през 2017 г. Това е сертификат за качество на цялостното управление, което се оценява по единни критерии, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави – членки на ЕС.

На кристалния приз – дванадесетостен, са гравирани принципите за добро управление: честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност. Призът се връчва на местни власти, доказали прилагането им в ежедневната си работа.

В проучването можете да се включите до 6 август 2020 г. на следния адрес: https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020

България е една от първите държави в Европейския съюз, заедно с Белгия, Италия, Норвегия и Испания, която прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво. През 2010 г. страната ни получи акредитация от Съвета на Европа да присъжда Етикета на свои местни власти.

Освен Габрово удостоени с отличието са още 28 общини – Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Смолян, Столична община, Бяла Слатина, Мездра, Поморие, Русе, Свищов, Смядово, Троян, Търговище, Банско, Враца, Вълчи дол, Горна Оряховица, Павликени, Петрич, Девня, Самоков и Ловеч. До момента са проведени четири процедури, на които са връчени 64 приза.

Съществен момент в настоящата процедура е, че общините, на които е присъден Европейският етикет, ще могат да кандидатстват за подкрепа на малки проекти за насърчаване на развитието и иновациите при прилагането на принципите за добро демократично управление, като имат и правото да използват за представителни цели названието „Присъден Европейски етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа за периода 2020 – 2022 г.“.