Уважаеми съграждани!

Скъпи ученици и учители, преподаватели и студенти, деятели на българската наука, просвета и култура!

Честит празник на българското слово!

24-ти май винаги е бил, е и ще си остане най-българският празник - онзи, който ни обединява и въздига, онзи, който ни дава самочувствие, че „и ний сме дали нещо на света“.

Днес няма да звънят камбани, които приковават вниманието ни и вълнуват, няма да усещаме  аромата на божурите, няма гордо да минем по градските улици, дори няма да си подадем ръка в приятелски поздрав.

Но бързият темп, с който се развиват технологиите, напредъкът в сферата на образованието, модерната ни мисъл, бързият ум и така привичната ни габровска изобретателност, направиха възможна тази виртуална среща и ето че отново сме заедно, за да споделим празника.

Останалото е въпрос на състояние на духа. На онзи несломим български дух, чиито наследници сме ние!

Неговият светлик откриваме по страниците на вековната си история. Той струи от всяко свидетелство, запечатало лицата на благодетели и просветители, които с достойните си и благородни дела ни учат и днес.

Виждаме го в неуморния труд на хората, в упоритата изследователска дейност на българските учени, в медалите на спортистите – наша национална гордост, в творчеството на художници, музиканти и артисти, прославили ни далеч извън границите на страната. Виждаме го в трепета, с който децата ни жадно изследват света!

Празник е! В семантиката на тази дума стои идеята за празен от работа ден, но в действителност празникът е възможен само тогава, когато съберем в едно добре свършената работа на всеки от нас.

Благодаря ви, празнуващи хора, защото не спирате да ме вдъхновявате и да ми давате стимул да продължа напред – отдадено, неуморно и безкомпромисно. За Габрово!

Със своята 160 годишна история нашият град вдъхновява. Нека вдъхновено го обичаме!

Желая здраве, сила и мъдрост на всички радетели на българското слово, на ученици и учители, на книжовници, просветители и творци!

Бъдете стремителни и дръзки, отговорни и съзидателни!

Нека сърцата ви са изпълнени с любов!

Честит 24-ти май!