По повод предстоящото отбелязване на дните на българската просвета и култура, и  на 160-тата годишнина от обявяването на Габрово за град, Синдикатът на българските учители – Габрово организира следните конкурси:

  1. За детските градини, начална и предучилищна степен в училищата конкурс за рисунка във формат А4 или А3 (без ограничения на използваните техники/ на тема:  „Габрово – моят роден град“ „ Моят учител“, „Моето училище“
  2. За начална, прогимназиална и гимназиална степен в училищата конкурс за:
  • Създаване на аргументативен текст /есе/ (до 2 страници, формат А4 едностранно, шрифт и размер Times New Roman 12.) на тема: „Социалната роля на учителя от Възраждането до 21.век“
  • Създаване на аудио или видео клип на музикален поздрав към дейците на образованието и културата по повод на 11-ти май, 17-ти май, 24-ти май (до 10 минути)
  • Създаване на авторски художествени текстове (стихотворение или разказ) и/ или презентация (до 15 слайда) на тема: „От перото до мишката“ /Еволюционни периоди на българското образование от килийното училище до съвременното дистанционно обучение в електронна среда/
  • Създаване на презентация на тема: “Бележити габровци“ по повод 160 години от създаване на град Габрово (за представяне на авторитетни габровски дейци с принос в областта на образованието, културата, етнографията и изкуствата - до 15 слайда).

Конкурсите ще се проведат дистанционно. Срокът за изпращане на рисунките, есетата, литературните творби, клиповете и презентациите е до 11 май 2020 година на електронната поща на СБУ – Габрово: sbu_gabrovo@abv.bg. Телефон за допълнителна информация: 0887 199 055.