Публично обсъждане за поемане на общински дълг за преустройство и развитие на сувенирния магазин в Музей „Дом на хумора и сатирата“ се проведе в ДХС. Той е в размер на 80 000 лв. без ДДС, а по време на обсъждането бяха разяснени плановете за реконструкция и обзавеждане на помещението, за разнообразяване на артикулите, очакваните приходи, маркетинговата стратегия.

Директорът на музея Маргарита Доровска и дизайнерът Мартина Денева представиха плановете за реконструкция и маркетинг на магазина в контекста на случващото се в национални и световни музеи и галерии. В световната практика сувенирните магазини могат да формират 25% от приходите им.

Магазинът предвижда заемането на част от площта на сегашната зала 1 в Музея. Тя ще споделя пространството с нова зала с криви огледала и оптически илюзии, която не се включва в настоящия проект. Дейностите са: реконструкция на помещението, създаване на нови търговски площи, щандове и мебели, които могат да се модифицират спрямо артикулите, разширяване на асортимента от стоки, включително конкурс за разработване на нови сувенири в духа на габровския хумор, рекламна стратегия, осветителна и охранителна система, система за управление на продажбите в търговския обект, климатизация.

През 2019 г. музеят е посетен от 41 164 души, като тенденцията e към повишаване между 5 и 7% на година за последните четири години. През 2019 г. всеки четвърти от тях е купил сувенир. Прогнозните очаквания са за увеличаване на броя на купувачите от 11 000 през 2019 до минимум 15 000. При средна стойност на покупката от 5,33 лв. очакваното годишно повишение на продажбите е 80 000 лв. без ДДС.

С разширяването на магазина се планира активизиране и на нов пазарен сегмент клиенти - жителите на града, които да разпознаят новата локация като подходящо място за купуване на подаръци.

Срокът на кредита е 129 месеца, усредненият лихвен процент – 2.6%, а средното месечно задължение – 717 лв.

Проектът ще бъде финансиран с кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД в качеството му на мениджър на финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България (ФГР Север), част от ОПРР 2014-2020 и „Експресбанк“ АД, в качеството ѝ на съфинансираща институция по инструмента. Връщането на кредита ще се обезпечи от приходите на музея.

Презентация, представена на публичното обсъждане, можете да видите ТУК.

 

Бурният вятър в Габрово наруши обшивки на покриви, възникнаха пет пожара, няма пострадали хора и сериозни щети
24 февруари 2020
Общински служители се обучават по киберсигурност
25 февруари 2020