Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма Култура за съфинансиране на проекти за 2020 година.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово и Заповед №262/17.02.2020 г. на кмета на община Габрово за определяне на приоритети и срок за подаване на проектни предложения.

Специалните цели на програмата за настоящата година са отбелязване на значими за общината годишнини, дейности за развитие на публиките, търсене на връзка между култура и образование и акцент върху културно съдържание с международно измерение и принос за достойно представяне на местните културни постижения в рамките на иновативния проект на ЮНЕСКО Мрежа от творчески градове.

Два са основните приоритета на Програма Култура 2020 – „160 години Габрово град“ и „Едно лято в Габрово“. Пълната информация за съдържателния обхват, финансирането, сроковете и начините за кандидатстване може да откриете тук

Всяко едно лице може да поиска в срок до 12.03.2020 г. писмено от Община Габрово, вкл. на email: kultura@gabrovo.bg, разяснения по Програма Култура и документите за кандидатстване. Разясненията се дават в срок до 5 работни дни от постъпване на искането.

Концерт на Габровски камерен оркестър
17 февруари 2020
Изложба, представяща създаването на Национален парк-музей „Шипка“, ще бъде открита в Регионален исторически музей – Габрово
17 февруари 2020