Европейската комисия обяви нова кампания по кандидатстване за безплатно пътуване чрез инициативата „DiscoverEU“ („Опознай ЕС“).

В рамките на този кръг ще бъдат избрани поне 20 000 младежи, които са навършили 18 години към 31 декември 2019 г. Периодът за подаване на заявления е от 7 до 28 ноември 2019 г. на Европейския младежки портал.

Наградените ще получат карти за пътуване в рамките на Европейския съюз между 1 април 2020 г. и 31 октомври 2020 г. за максимален срок от един месец. Кандидатите посочват дали желаят да пътуват сами или в група от максимум пет души. Резултатите от подбора ще бъдат оповестени между 8 и 23 януари 2020 г.

Важно условие е, че младежите, които са получили карта за пътуване от DiscoverEU в последния кръг на кандидатстване през май 2019 г., не могат да кандидатстват отново.

Общото правило е да се пътува с влак. За да се гарантира достъп до целия континент, участниците може в специални случаи да ползват други видове транспорт, като например автобуси, фериботи или по изключение самолети. Могат да бъдат посетени до две държави от ЕС, като лимитът на билетите е 258 евро.

Пълните условия за участие са публикувани на Европейския младежки портал – https://europa.eu/youth/discovereu/rules_bg.

Успех на пътешествениците!

Поради огромния интерес към „DiscoverEU“ и опита, който той предлага на млади хора от целия ЕС, Европейската комисия предложи 700 милиона евро за инициативата по линия на бъдещата програма Еразъм в следващия дългосрочен бюджет на ЕС след 2020 г. Ако Европейският парламент и Съветът се съгласят с предложението, още 1,5 милиона 18-годишни младежи ще могат да пътуват между 2021 и 2027 г.

Снимка: www.facebook.com/youdiscoverEU

„Приеми ме на село“ в „Национални дни за учене през целия живот“
14 октомври 2019
Ограничено е движението към кв. Недевци, поради възникнал пожар в района
14 октомври 2019