С 10 000 лв. се увеличават средствата по програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца в Габрово, след актуализацията на бюджета на Общината, предложена от кмета на града. От стартирането на подкрепата до момента еднократна финансова помощ е предоставена на близо 300 семейства.

Община Габрово стартира програмата за подпомагане на родители и семейства при раждане или осиновяване на дете през 2018 г. Финансовата помощ е еднократна в размер на 200 лева и се отпуска при условие, че родителите/осиновителите отговарят на изискванията, посочени в Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово, утвърдени от местния парламент през април миналата година.

Сред условията за получаване на помощта са: родителите/осиновителите да са навършили 18-годишна възраст към дата на раждане/осиновяване на детето; да имат настоящ адрес на територията на община Габрово, като поне единият от тях да е с постоянен адрес на територията на общината през последните 3 години към момента на раждане/осиновяване на детето/децата.

Кандидатите за помощта трябва да имат също завършено не по-ниско от средно образование, непрекъснати здравно-осигурителна права към датата на подаването на заявлението и не трябва да имат парични задължения към Община Габрово.

Лена Георгиева, председател на Общински съвет - Габрово: Всяка минута от нашето време си струваше
27 Септември 2019
Българските традиции и история опознаваха участниците в Академия „Приеми ме на село“ 2019
27 Септември 2019