Приключи работата на Експертната комисия по Програма Младежки дейности на Община Габрово, свързана с оценка на качеството на проектните предложения, които постъпиха в Първата конкурсна сесия за 2019 г.

Към 3 септември 2019 г., са разгледани и оценени седем проекта, като от тях са класирани пет. Две проектни предложения не са класирани, тъй като са получили средна стойност на оценката под 70 точки.

Проектните предложения, класирани по приоритета и съответно предложени за сключване на договор с Община Габрово, са, както следва:

  1. „Сподели и вдъхнови“, Сдружение “Български младежки форум“, с. Върбово, община Чупрене - 91,2 т.
  2. „Предприемачът като откривател – Габрово“, Фондация Бауерзакс, Пловдив, 88,2 т.
  3. “Добрият пример“, НЧ „Будителите 2017“, Габрово, 84 т.
  4. „Два градуса по-горещо“, НЧ „Зора-1872”, кв. Нова махала, 78,2 т.
  5. „Звезден фестивал – Габрово 2019г“, Сдружение „Обсерватория за идеи 2Д”, с. Прахали, 76,4 т.

В следващите седмици предстои представяне на финансираните проекти.

Готов е доклада от обследването на липата на Централния пазар
5 Септември 2019
Изложба Нонумент
5 Септември 2019