Община Габрово кани всички организации и лица, които се интересуват от възможностите за финансиране на проектни предложения по Програма „Младежки дейности“ да участват в информационен ден.

Събитието ще се проведе на 15 август 2019 г., от 13.00-15.30.00ч. в залата на третия етаж, в сградата на общинската администрация.

По време на срещата ще се разгледат въпроси относно процедурата за кандидатстване по Програмата. Необходимата Ви информация ще получите от експерти от дирекциите „Образование и социални дейности“, „Финансово-счетоводна“ и отдел „Правен“ към Община Габрово.

Зумба маратонът в Габрово /в снимки/
9 август 2019
Доброволци на Младежки съвет по наркотични вещества в Мисия „Площадка 2“
12 август 2019