Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. организират кампанията „Покажи как обновяваме родното ти място“.

Идеята има за цел да представи проектите с европейско финансиране, които са допринесли най-много за промяната на българските градове. Желаещите да се включат трябва да изразят чрез снимка защо се гордеят със своя град и го подкрепят, подчертавайки важността на направените инвестиции.

Ще бъдат приемани снимки, които показват – обновени паркове и площади, междублокови пространства, детски градини, училища, жилищни и обществени сгради, спортни площадки и центрове, рехабилитирани пътища, културни и туристически обекти, ремонтирани здравни заведения, обществен транспорт и внедрени интелигентни решения за управление на населените места. 

Големината на фотосите трябва да е между 2 и 6 MB. Задължително е при изпращането им да бъдат посочени име и адрес на автора, телефон, възраст, както и описание на мястото, където е направена снимката и мнение с какво впечатлява този обект.

МРРБ очаква снимките до 30 септември 2019 г. на електронна поща: press@mrrb.government.bg. 

Най-добрите кадри и посланията към тях ще бъдат включени в календар за 2020 г., а 12 участници ще получат атрактивни награди. Снимките ще бъдат публикувани в социалните мрежи. 

Информация за текущите и реализираните проекти в община Габрово можете да намерите на: https://gabrovo.bg/bg/page/1084.

Снимка: МРРБ