Уважаеми родители,

Електронната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/), за първо класиране е отворена за регистриране, редактиране, отказване на заявления за прием до 23,59 часа на 31 май 2019 г.

Системата дава възможност да избирате до 8 желани училища, които имате възможност да подредите по Ваше желание, като по този ред се извършва и класирането. Ако детето не се класира по първо желание, то ще бъде класирано по второ или следващо желание.

В случай, че сте посочили само 1 желание (1 училище) и детето не бъде класирано, то ще може да кандидатства за прием в I клас на второ класиране само за училищата, в които са останали свободни места след първо класиране.  

На сайта можете да видите Графика на дейностите по приема в първи клас, както и ръководство за регистрация на бъдещ първокласник.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово:
- Габриела Умникова – стая №6, тел.: 066 818 319
- Петя Стефанова – стая №5, тел.: 066 818 343
- Катя Робова – стая №4, тел.: 066 818 381,
както и на е-мейл: obrazovanie@gabrovo.bg

 

 

Дарования и постижения - децата, с които се гордеем!
31 май 2019
Културен календар за месец юни 2019 г.
31 май 2019