Днес започва новата кампания на Европейската комисия за подаване на заявления за картите за пътуване „DiscoverEU“ („Опознай ЕС“). Всички 18-годишни младежи от Европейския съюз могат да кандидатстват до 16 май 2019 г. за едно от 20 хиляди безплатни пътувания в Европа между 1 август 2019 г. и 31 януари 2020 г. за максимум 30 дни.

След една много успешна първа година новата кампания поставя акцент върху образователното измерение на проекта. Участниците ще имат информация и съвети какво да посетят в Европа. Ако желаят, те ще получат и дневник, за да записват своите впечатления. По време на пътуването младежите ще могат да участват в организирани мероприятия и да общуват помежду си.

Кандидатите трябва да са родени между 2 юли 2000 г. и 1 юли 2001 г. Участието може да бъде самостоятелно или в група от най-много пет души. Победителите ще бъдат уведомени за резултатите от подбора през м. юни 2019 г.

На всяка държава – членка на ЕС, са разпределени определен брой билети за пътуване въз основа на дела от населението на страната в сравнение с общото население на Европейския съюз. В тази сесия за България са определени 275 билета.

Общото правило е да се пътува с влак. За да се гарантира достъп до целия континент, участниците може в специални случаи да ползват други видове транспорт, като например автобуси, фериботи или по изключение самолети. Могат да бъдат посетени до две държави от ЕС, като лимитът на билетите е 260 евро.

Пълният регламент и условията за участие са публикувани на Европейския младежки портал - https://europa.eu/youth/discovereu_bg.

Успех на пътешествениците!

Европейската комисия постави началото на инициативата през юни миналата година с първоначален бюджет от 12 млн. евро. За тази година бюджетът е 16 млн. евро. Досега около 30 000 младежи получиха възможност да пътуват из Европа, за да опознаят богатото културно наследство на континента, да се срещнат с други хора, да се докоснат до чуждите култури и да усетят духа, който обединява Европа. ЕК планира за тези цели да бъдат отделени 700 млн. евро до 2027 г. Ако Европейският парламент и Съветът на ЕС се съгласят, още 1,5 милиона младежи ще могат да пътуват по програмата.

Снимки: www.facebook.com/youdiscoverEU