„Елмазови“ ООД спечели съфинансиране в размер на 13 295 лева и предстои да изпълни проект от първата сесия за съфинансиране  по Програма Култура 2019.

Проектът  преоткрива и популяризира местната културна специфика и идентичност като част от европейската и световна култура и културно наследство. Ще се реализира в условия на  активно културно сътрудничество на локално ниво с подкрепата на обществен ресурс и с инициативата на представители на културното предприемачество от две съседни области – Габрово и Велико Търново. Куклена среща „Рачо и Дешка“ има характер на събитие от национално значение и с международен характер поради участието на две чуждестранни трупи от Англия и Испания. Създава предпоставки за обмен на творчески опит в областта на кукленото изкуство и съвместни изяви в сферата на културния мениджмънт. Развива продуктивни взаимоотношения между партньори и участници. Ще има положителен ефект върху туристическия потенциал на общината, привличайки участници и зрители от други региони.

Проектът цели осъществяването на дейности, които експонират куклено-театралното изкуство като местна традиция и популяризира съвременните му постижения в национален мащаб, като показва примери на чуждестранното изкуство. Възражда духовни традиции на общността от миналото. Разширява достъпа до съвременното изкуство и култура, като създава възможности за улична реализация на подходящи сценични форми. Използва традиционни подходи, за да  представи културното многообразие в страната и чужбина. Наред с това съдейства за подобряване образователното ниво на малките зрители, подбирайки спектакли, чиито теми и форми способстват за това. Не на последно място инициативата стартира културни процеси в посока изграждане на „културни мостове”между два близки и съпоставими културни, индустриални и географски региони.

В рамките на проекта „Международен куклен фестивал „Рачо и Дешка“- Габрово 2019 г."  от 22 юни до 31 август ще бъдат реализирани 11 броя куклено-театрални детски спектакли на открито в Габрово, в близост до централната пешеходна улица  - културно пространство пред бившето училище „Р. Умников“. Бъдете там всяка събота, точно в 17 часа.

 

Представяне на сборник с доклади от Националната научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ-ХХІ в. и приносът на Габрово”
16 април 2019
Таня Христова поиска среща с министъра на труда и социалната политика
16 април 2019