Отбора на Национална Априловска гимназия по реч и дебати на английски език организира инициативата под наслов „Гласът на бъдещето“, която има за цел чрез силата на словото в ученически турнир по дебати да бъдат събрани дарения за Дневният център за деца и младежи с увреждания в града ни.

„Гласът на бъдещето“ организира Отборът по реч и дебати на английски език на НАГ с подкрепата на ученическите съвети на гимназиите и средните училища в града ни, служители от дирекция „Образование и социални дейности“ към Община Габрово, Регионално Управление на Образованието, програмата „Фулбрайт“ и Фондация БЕСТ.

Това събитие е особено интригуващо, тъй като концепцията за турнир от смесени отбори между ученици, възпитаници на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и Националната Априловска гимназия е нова за града ни. Тъй като отборите ще се сформират от индивидуални участници, а не училища, ще се избегне конкуренция между двете гимназии и ще се създаде чувство на сближаване и равнопоставеност между учениците.