Представяне на актуализиран проект на Наредбата за прием в първи клас организира Община Габрово на 17 януари от 17.30 ч. в Ритуалната зала на местната админстрация.

В рамките на събитието всички заинтересовани лица ще могат да се запознаят с новия регламент за извършване на прием в първи клас и въвеждането на единна електронна система за записване. Ще бъдат показани предложените райони на общинските училища за обхват на учениците, критериите за класиране и промените в Наредбата, които общинска администрация предлага между първо и второ четене.

Представянето ще бъде съпроводеното от графична и таблична визуализация на обхвата на районите на отделните училища, приемащи ученици в първи клас.

Тук можете да се запознаете с:

- проекта на Наредбата;

критериите за класиране;

- обхвата /карта/ на районите на отделните училища (детайлното описаниe на районите можете да видите като кликнете върху иконата на училището).