В рамките на първата сесия на Програма Младежки дейности, под надслов „Развитие на младежка среда в Габрово“, през 2018 година бяха финансирани 5 проекта на обща стойност 25 786,79 лв.

Приоритет на Програмата бяха инициативи, които дават видимост и са с принос към активното участие на младите хора в обществено значими каузи, мобилизират младежкия потенциал, насърчават взаимната солидарност, социалното приобщаване и разбирателство, развиват доброволчеството.

Реализираните проекти може да разгледате на линковете по - долу:

IMPRO act Фестивал II на НЧ "Христо Смирненски 1949"

"Фестивал 6Fest Щастливо Габрово" на Сдружение "Обществен комитет "Васил Левски" – Габрово

"НА МЕН МИ ПУКА ЗА … ГАБРОВО" на Сдружение "ИМКА"

"Доброделие!" на Сдружение "Мечти и отбори България"

"Час по театър" на Начално училище "Васил Левски"

Благословено Рождество Христово
24 декември 2018
Услуги за ранно детско развитие ще има и през 2019-а
27 декември 2018