Техническият университет в Габрово събра академици от страната и чужбина и представители на бизнеса за осемнадесета поредна година. В обръщението си към гостите на форума ректорът на университета професор Райчо Иларионов каза:

"Светът се променя, променят се и средствата за правене на наука, говорим за умни технологии. Всичко това е предизвикателство към нас – научните работници и преподавателите. Съвременният технологичен свят изисква коопериране между отделните научни направления, институции и бизнес. Такъв научен форум е УНИТЕХ. В нашата научна конференция има 15 научни секции и представители на бизнеса. Тук е мястото, където могат да се родят нови идеи, проекти, дори и нови методи на обучение. Така ние изпълняваме Европейската стратегия Европа 2020 и създаваме условия за нови научни изследвания, инициативи, технологии и нови работни места.

Фактът, че ние днес сме се събрали тук означава, че мислим за бъдещето и това ни дава оптимизъм и надежда. УНИТЕХ е традиция, която се провежда за 18-та поредна година, винаги в третия петък на месец ноември. Тази година постъпилите научни трудове са 180 като 80 от тях са от представители на академичните среди от Австрия, Германия, Сърбия, Литва, Босна и Херцеговина, Украйна."

Чест да присъства и поздрави участниците във форума имаше и кмета на община Габрово, която сподели, че като един от водещите икономически центрове в страната градът ни е с утвърден индустриален профил в сферата на мехатрониката, машинистроенето, производството на изделия от пластмаси, информационни и компютърни технологии и др. водещи отрасли. 

Посредством изпълнението на голям брой международни проекти Община Габрово съвместно с Технически Университет – Габрово цели да развие иновационна еко-система, като стимулира бизнеса чрез развитие на експертиза и предоставяне на услуги за разработване на нови глобални продукти и технологични решения. Важна роля за развитието на иновациите имат научните и приложни изследвания, които в условията на съвременния дигитален свят, се превръщат във важен фактор за индустриална революция. Изискванията и възможностите, които поставя Индустрия 4.0 към бизнеса, следва да бъдат приложени и в науката, като важен фактор за развитието на икономиката.

Горди сме, че именно в ТУ- Габрово се реализира мащабен проект за изграждане на Център за компетентности „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи технологии” по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, който ще даде тласък на иновациите в региона, а постигането на растеж чрез иновации е основен приоритет в нашата икономическа политика.