След като през 2016 г. беше създаден първият, по рода си, фестивал за импровизационен театър, дойде време и за второто издание на IMPROact festival. То ще се проведе на 2, 3 и 4 ноември в салона на НЧ “Христо Смирненски 1949” кв. Русевци.

На първото издание на фестивала бяха поканени трите най-големи (най-професионални, най-дълго съществуващи) групи за импровизационен театър в България, а тази година фестивалът има и международно участие - импровизаторска група Настап - Скопие, Македония.

Фестивалът „IMPROact” ще покаже една по-различна страна на сценичните изкуства и на театъра. Международното участие и гостуването на  топ  групите за импровизационен театър свидетелства за качеството и развитието на фестивала.

Импровизаторският театър, често наричан improv или impro, е форма на театър, където повечето или всичко от това, което се извършва на сцената, се създава в момента на извършването. В най-чистата си форма, диалогът, действието, историята и героите се създават съвместно от актьорите и публиката, като импровизацията се разгръща в сегашно време, без употреба на вече подготвен или  написан сценарий.

Структурата на импро театъра дава възможност неусетно от публика да се превърнеш в главно действащо  лице. Така младежката аудитория от пасивна публика ще се превърне в артистични, активно участващи млади хора.

Фестивалът ще се проведе  в три вечери. Преди всяка от фестивалните вечери ще има работни, обучителни срещи между гостите и габровските младежи, на които са поканени и всички, който имат интерес и любопитство.

ПРОГРАМА:
02.11 - 15.30 - workshop с импро театър ХаХаХа

02.11- 19.00 - Импро театър ХаХаХа

03.11 - 15.30 - workshop с инпровизаторска група Настап- Македония

03.11 - 19.00 - представление на импровизаторска група Настап - Скопие, Македония

04.11 - 15.30 - workshop със Златин Цветков ШиЗи Про

04.11 - 19.00 - представление на ШиЗи про


Проектът се реализира по програма "Младежки дейности" с финансовата подкрепа на Община Габрово

 

 

ЕМО „Етър“ представя студентската изложба „Дизайн на музейни експозиции“
31 октомври 2018
Община Габрово има добра предварителна готовност за зимата
31 октомври 2018