Конкурс за участие в младежки екип „Европа“ (Team Europe Junior) провежда Представителството на Европейската комисия в България.

Новите членове на доброволческата инициатива трябва да са креативни и любознателни студенти, които следват в момента в българските висши учебни заведения.

Целта е да се засили осведомеността на местно, регионално и национално равнище в училищата и университетите за политиките и гражданството в Европейския съюз, както и за значението на европейската интеграция.

Важни условия към желаещите да се включат са да имат добри познания за Европейския съюз, ентусиазъм за участие в най-различни инициативи и трупане на опит в областта на комуникацията за европейските политики.

Кандидатите трябва да изпратят заявление за участие, мотивационно писмо и презентация по една от посочените теми: „Важно ли е да се гласува на изборите за Европейски парламент?“ и „Бъдещето на Европа и младите в ЕС“. Допуснатите до интервю ще се представят пред журито на конкурса в Дома на Европа в София. Максимум до 25 студенти ще станат част от младежкия екип „Европа“, като броят им може да бъде и по-малък.

Крайният срок за изпращане на заявления е 4 ноември 2018 г. (до 22:00 ч. българско време) на електронна поща ECinBulgaria@gmail.com.

Пълният регламент на конкурса и условията за участие са публикувани на: https://ec.europa.eu/bul…/events/team-europe-junior-2019_bg…

Младежки екип „Европа“ е инициатива от 2011 г. на Представителството на Европейската комисия в България, насочена към студенти с интерес към комуникацията с гражданите на тема „Европейски съюз“. Избраните членове на екипа имат възможността да посетят Брюксел и да се запознаят отблизо с работата на европейските институции, както и да преминат обучение по комуникационни и презентационни умения. В рамките на доброволчеството си студентите участват в различни комуникационни дейности на Представителството на Европейската комисия в България и на Информационното бюро на Европейския парламент в България. Едно от най-интересните и зареждащи събития за участниците е инициативата „Отново на училище“ (по повод Деня на Европа – 9 май), която ги връща в училищата, които са завършили, за да представят на учениците какво е Европейският съюз и какви възможности им предлага.

Снимка: Представителство на ЕК в България

Почина първият ректор на габровския Технически университет и почетен гражданин на Габрово проф. Весел Савов
25 октомври 2018
Започва кастрене и премахване на опасни дървета
25 октомври 2018