Пламен Станчев е новият началник на Общинския инспекторат от 01.08.2018 г. Той е магистър по философия и история от СУ „СВ. Климент Охридски“. Има и професионален опит като психолог и ръководител на психологическа лаборатория към Министерството на транспортна. 

Пламен Станчев е с дългогодишен опит сферата на националната сигурност в Национална служба за сигурност към МВР и в Териториална Дирекция Национална сигурност към ДАНС. Изпълнявал е длъжностите Началник на група и Началник на сектор в ДАНС.

Общинският инспекторатът има за задача обезпечаване на точното спазване на нормативните актове на Общински съвет – Габрово от страна на всички физически и юридически лица и изпълнява функциите на служба за контрол по смисъла на чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата. Общинският инспекторат следи и за спазването на законите, когато такова задължение е възложено на контролните органи на общината в съответния закон.

Инспекторатът, в лицето на своите служители, извършва превантивна дейност за спазване на разпоредбите на нормативните актове, приети от Общински съвет, упълномощен е да установява нарушения на тези актове по предвидения законов ред, както и да санкционира такива нарушения в рамките на дадените му правомощия.

С встъпването си в длъжност, новият началник на Общинския инспекторат започна анализ на дейността на структурата, с цел по-висока ефективност по отношение на организацията на работата, планирането, контрола и отчетността.

 

Днес в Дни на камерната музика - цигуларите от майсторския клас на проф. Минчо Минчев
11 Септември 2018
„Графика по ноти” в Дома на хумора и сатирата
13 Септември 2018