Приключи събеседването с 32-та кандидати, които желаят да се включат в младежкия обмен по програма „Еразъм+“ между Габрово и Аласт (Белгия). Всички младежи проявиха силен интерес към темата на обмена - „Утопия, идеалният град“, демонстрираха силна мотивация и желание за участие.

Комисията по подбора, назначена със заповед на кмета на община Габрово Таня Христова, избра 10 участници, които да представят Габрово. Подборът беше осъществен на базата на комплексна преценка на качествата на всеки един от кандидатите, показани в мотивационното писмо и формуляра за кандидатстване, уменията им да се представят пред публика, социалната им ангажираност с развитието на общността и живота на града, както и езиковите им умения да общуват на английски език на много добро ниво.

В групата от общо 10 момичета и момчета, които ще заминат за белгийския град Аалст през август 2018 г. влизат:

  • Александър Спасов Казаков
  • Гергана Ивелинова Дечева
  • Ива Евгениева Маринова
  • Максим Симеонов Иванов
  • Маргарита Христова Радева
  • Микаел Акопович Гапоян
  • Нона Росенова Желязкова
  • Петя Ивелинова Петрова
  • Ралица Тихомирова Петкова
  • Теодора Тихомирова Якова
Премахнати са постройките на ул. „Генерал Николов“, след принудително изземване на имотите /обновена/
18 юни 2018
Кандидатствайте с проекти по Програма Младежки дейности на Община Габрово
19 юни 2018