Приключи работата по Техническата оценка и оценката на качеството на проектните предложения, постъпили в Първата конкурсна сесия по Програма Култура на Община Габрово за 2018 г.

Разгледани и оцени от Експертната комисия са 11 проекта, всички те са класирани в индикативен списък, като потенциални за съфинансиране.

 

Проектните предложения са класирани, както следва:

 

Тодор Цонев – ретроспективна изложба, Музей "Дом на хумора и сатирата"

95,6

Габровските шеги - нов живот, "Бокс Вижън" ЕООД

88,2

Лятна международна академия за драматургично писане 2018 „Дигитално село“ – отворен модул, МАИР „Боженци“

86,8

Красотата на габровската сокайна шевица, Регионален исторически музей

86,2

Международен фестивал за градски изкуства и щастие 6Fest Габрово 2018, Сдружение  Обществен Комитет  „Васил Левски“

84,5

Островът на съкровищата v.1.0., Малка Театрална Компания ООД

83,4

Назад по калдъръмените улички, ДТ „Рачо Стоянов”

82,4

Под стряхата край Янтра, РБ „Априлов-Палаузов”

80,4

Алтернативни форми на изкуство III – Съвременни занаяти, НЧ “Хр. Смирненски 1949”, Русевци

79,6

Четирите стихии – Семейният фестивал, "Елмазови" ООД

77

Съботни евро евъргрийни, НЧ „Будителите 2017“

76,8

 

В периода до 9 март ще се проведат обсъждания с вносителите по реда на класацията им, с цел получаване на необходими пояснения относно констатирани непълноти и неясноти в проектните предложения, както и за оптимизиране на дейности и разходи.