Община Габрово бе посочена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков като една от общините - отличници по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР), заедно с Бургас, Хасково, Казанлък, Кюстендил, Димитровград, Свищов, Панагюрище и други.

Към тези общини ще бъдат преразпределени средства от инвестиционните програми на по-бавните в изпълнението местни власти на финансирани от програмата проекти. За това предупреди регионалният министър в дискусионния форум „Актуални проблеми и бъдеща визия за общинските проекти“, организиран в рамките на 31-ото общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в столицата. В събитието участваха габровският кмет Таня Христова и председателят на Общинския съвет инж. Лена Георгиева.

Снимка: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Община Габрово е стартирала три от петте проекта в основния списък на Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие по ОПРР. В ход е проектът за реконструкция и енергийна ефективност в основните училища „Цанко Дюстабанов“ и „Св. св. Кирил и Методий“, както и този за модернизация на градския транспорт. Пред завършване са обектите по проекта за подобряване на градската среда – парк „Колелото“, Шиваров мост и Източна улица. Предстои обществено обсъждане и внасяне на проект за преустройство и ремонт на социални жилища. Също така за обновяване и енергоспестяващи мерки в Дом на културата „Емануил Манолов“.

Министър Нанков съобщи, че заради бързото изпълнение на договорите шест общини са постигнали заложените междинни индикатори по програмата, а други 13 имат възможност да постигнат етапната цел. Той предупреди, че 20 общини са в риск, защото са с нулево изпълнение към момента, което може да доведе до редуциране на инвестиционните им програми.

Снимка: НСОРБ

Николай Нанков посочи, че с НСОРБ е договорено срокът за отчитане на междинните индикатори от страна на общините да бъде краят на м. септември 2018 г. Финансовият ресурс няма да бъде загубен на национално ниво и ще остане в рамките на оперативната програма. Той ще бъде разпределен към общините, които са успели да изпълнят заложеното, като средствата ще се използват за еднотипни дейности.

Безвъзмездната финансова помощ, която Габрово получи пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, е в размер на 25 739 640,08 лв. До края на м. септември трябва да бъде постигната индивидуалната етапна цел на потвърдените и възстановените разходи в размер на 20% от безвъзмездните средства.

Конкурс на ЕК насърчава предприемачеството
2 март 2018
Честит 3 март, габровци!
3 март 2018