Кметът на Габрово Таня Христова и заместник-кметът арх. Николай Меразчиев поздравиха участниците в квалификационния курс на Центъра за професионално обучение към Българската асоциация по водите. Обучението на тема „Пречистване на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване“, се проведе в Габрово от 19 до 24 февруари 2018 г. и събра професионалисти от ВиК сектора от цялата страна.

По време на курса участниците посетиха габровската Пречиствателна станция за питейни води, която беше реконструирана в рамките на „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г”.

Кметът Таня Христова говори за натрупания опит, предизвикателствата, решенията и ползите от изпълнението на проекта за водния цикъл на града. Тя връчи удостоверения за придобита квалификация на част от курсистите и отправи покана към гостите отново да посетят Габрово, но като туристи и участници в най-мащабното културно събитие – Карнавала.

 

Местната общност представи визията си за Габрово през 2022 г.
24 февруари 2018
Зимна обстановка в община Габрово към 08:30 часа на 26.02.2018 г.
26 февруари 2018