Подобряването на грижата за деца със специални потребности обсъдиха в Габрово кметът на града Таня Христова и заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова с ангажираните в социалната сфера представители на услуги, структури и неправителствени организации. Обсъдени бяха идеи и предложения за подобряване на социалните услуги по деинституционализация и в частност на грижата в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

„Случаят в Габрово трябва да бъде помнен дълго, като повод процесът на деинституционализация да се превърне модел на качество на услугите за деца и младежи с увреждания. Случаят в Габрово трябва да бъде и повод, системата да се развива и да търси ресурси, които да я правят успешна. В тази сфера промяната не се случва бързо. Тя ще се случва бавно, с много усилия, в партньорство и със взаимна подкрепа“, заяви по време на дискусията Таня Христова.

Според заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова извършването на прецизна оценката на децата, ползващи социални услуги, ще гарантира предлагане на грижа, съобразена с техните персонални потребности, ще определи профила на подходящия персонал, както и съответното обучение и подкрепа, от който самият той се нуждае. Тя допълни, че финансовият стандарт по отношение на резидентите услуги за 2019 г. също трябва сериозно да бъде преразгледан.

Към момента в страната успешно са закрити повече от 100 специализирани институции за деца, до 2021 г. остава да бъдат закрити още 33.

Таня Христова прие предложението на представителите на неправителствения сектор, в лицето на Национална мрежа за децата, в Габрово да стартира процес на промяна в Центровете за настаняване от семеен тип, който истински да подобри грижата за децата и младежите с увреждания, настанени в тях.

 

Габровски ученици преминаха курс „Трениране на успешни младежи“
8 февруари 2018
Вижте предложенията за графичен знак на Карнавал Габрово
9 февруари 2018