Завърши първият етап от оценката на проектните предложения, постъпили за разглеждане в сесията за съфинансиране по Програма Култура на Община Габрово за 2018 година.

Всички 11 проекта преминаха успешно през оценката за административно и техническо съответствие и продължават в следващия етап. Предстои от днес експертна комисия, назначена със заповед на кмета на Общината, да разгледа съдържанието на проектите и да ги класира, с което ще бъде финализиран процеса по оценяване.