Проектите на шестте кандидати, участвали в Националния архитектурен конкурс за реконструкция на хотел „Странноприемница” към Етнографския музей на открито „Етър” са представени в изложба. Идейните концепции могат да бъдат разгледани в малката зала на втория етаж в ХГ „Христо Цокев“.

На 21 януари 2018 година бяха обявени резултатите от Националния архитектурен конкурс. Компетентно жури от архитекти и експерти от музея определиха кои са победителите и класирането на всички участници.

Първо място - Проект № 508 - арх. Андрей Андреев, арх. Петя Николова, арх. Милена Фетваджиева, София.

Второ място - Проект № 507 – арх. Божидара Вълкова, арх. Борис Тикварски, арх. Мария Гяурова, арх. Цветомира Некова, арх. Поли Гяурова, арх. Майк Фритз, София.

Трето място - Проект № 506 – арх. Маринела Стефанова, арх. Десислава Парлапанска, Гражданско дружество „Портфолио“, София.

Проект № 505 - арх. Добромир Тренчев, София.

Проект № 503 - „Вертикали“ ЕООД, Бургас.

Проект № 510 -  арх. Добромир Йосифов, „Аморф Архитекти“ ЕООД, Велико Търново.

Габровската „АМК“ с първа награда на германската икономика
26 януари 2018
ЕМО „Етър” обявява инициатива за обучение на мутафчии
29 януари 2018