1 100 000 лева за реконструкция на улици и благоустрояване на междублокови пространства в кв. „Младост“ предвиди Община Габрово в проекта за бюджет за 2018 г. Средствата са за рехабилитация на пътни настилки, организиране на зони за паркиране, благоустрояване на зелени зони, изграждане на площадки за игра, спорт и отдих.

Сред предстоящите инвестиции в градската среда през 2018 г. са реконструкция на пътното кръстовище на предгаровия площад, както и подобряване на организацията на движение на едни от най-натоварените кръстовища в Габрово /между ул. „Д-р Н.Василиади“ и ул. „Брянска“; ул. „Юрий Венелин“ -  ул. „Скобелевска“ - ул. „Брянска“;  ул. „Райчо Каролев“ и  ул. „Юрий Венелин“; бул. „Васил Априлов“ и ул. „Райчо Каролев“; ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Априловска“/.

Допълнително е предвидена нова организацията на движението в още една конфликтната зона  - кръстовището между ул. „Орловска“ и ул. „Доктор Н. Василиади“  /до Спортна зала „Орловец“/. За всички тези дейности в проектобюджета за 2018 г. са заложени близо 2 141 000 лв.

500 000 лева са планирани за текущ ремонт на улици в града. Допълнително е предвидена  реконструкция и изграждане на нов участък от ул. "Индустриална" (включително ремонт на уличното осветление), на ул. „Алекси Димов“ и на ул. „Осми март“ (след подмяна на ВиК мрежа до ул. „Смели хора“).

60 000 лева са заделени за пилотно изграждане на подземни площадки за разделно събиране на битови отпадъци, а 50 000 лева за детска площадка в кв. Бичкиня.

В проектобюджет 2018 е предвиден и ресурсът за изграждане на зони за платено паркиране и въвеждане на ефективен контрол при неправилно паркиране чрез репатриране на автомобилите на нарушителите.

През 2018 г. ще бъде изпълнено преустройството на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“. Вече започна възстановяването и модернизацията на пешеходния подлез при кръстовището на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“ (Дом на хумора и сатирата), предстои строителни дейности да започнат и на подлеза при кръстовището на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Стефан Караджа“ (Автогара).

 

Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен за утре /22 януари/ за Габровска област
21 януари 2018
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС „ЙОРДАН ПОПОВ. ОТШЕЛНИКЪТ ОТ ЕЛЕНА”
22 януари 2018