Проектът на Община Габрово за подобряване на социалната инфраструктура за деца получи одобрението на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Подписаното от ръководителя на програмата решение е от вчера – 10 януари 2018 г.

Съгласно него общата стойност на проекта е 299 920 лв., от които 200 000 лв. – безвъзмездна финансова помощ (100%), а собственият принос е 99 920 лв. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Предстои подписване на административния договор.

Предвиден е ремонт и обзавеждане на помещения в неизползваем етаж на ул. „Ивайло“ № 13 в кв. „Христо Ботев“.

В сградата, която е бивше детско заведение, се предоставят социални услуги за деца и възрастни. След обновяването там ще се премести и Центърът за обществена подкрепа, който сега работи в зала „Възраждане“. Така услугата ще разшири дейността си и ще може да обслужва повече потребители.

Вторият аспект е закупуването на специализирано оборудване за работа с деца с увреждания, както и изграждането на сензорна градина за деца със специфични нужди. По този начин ще се обезпечи дейността на бъдещата услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, която ще обедини центъра за деца от аутистичния спектър „Келер“ на ул. „Ивайло“ № 13 с дневния център в кв. „Велчевци“.

Промените са във връзка с реформата в социалните услуги, заложена в актуализирания в края на 2016 г. План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Община Габрово е конкретен бенефициент по процедурата „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ в съответствие с Кapтaта нa ycлyгитe зa пoдкpeпa в oбщнocттa и в ceмeйнa cpeдa и Кapтaта нa peзидeнтнитe ycлyги. Пo мяpкaтa имаха възможност дa кaндидaтcтвaт oбщo 54 oбщини от cтpaнaтa и Министерство на здравеопазването.

Обходът на Габрово се строи чрез съвременни технически решения, отговарящи на висока технологичност и сигурност
11 януари 2018
Проект на бюджет на Община Габрово за 2018 г.
11 януари 2018