УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с годишното счетоводно приключване, на 29.12.2017 г. /петък/, отдел ГРАО,  Дирекция „Местни данъци и такси“ и Центърът за информация и услуги на гражданите при Община Габрово ще работят с клиенти дo 15.30 часа.