Когато човек го вземе в ръцете си, придобива усещането, че държи истинска културна ценност. Удоволствие е да докосваш твърдите корици, да разгръщаш страниците, да гледаш фотографиите и да четеш текстовете. Много информация, с която човек се запознава по един лек, приятен и забавен начин.

Това е последното издание на Регионален исторически музей-Габрово, осъществено с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Пълното му наименование е „Каталог постоянна експозиция „Градски бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век” в Дечкова къща-Габрово”. Но вероятно ще остане в историята като „Каталогът на Дечкова къща”.

180 културни ценности са представени в първия за региона пълноцветен илюстрован каталог на постоянна експозиция. Луксозното двуезично издание е посветено на емблематичната Дечкова къща и е предназначено да популяризира Габрово в страната и чужбина.

Постоянната експозиция, както подсказва самото заглавие, представя градския бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век.

„Чрез това издание се реализира идеята фондовете на специализираните институции за опазване на културното наследство да бъда отворени за широката аудитория, а самите ценности да се социализират”, убедена е Красимира Чолакова, директор на Регионален исторически музей-Габрово.

Каталогът е предназначен за туристи от всички възрасти. Научните работници могат да го използват в тяхната изследователска дейност, а студенти и ученици да получат за пръв път представа за единствения запазен паметник на възрожденската жилищна архитектура в Габрово и промените в градския бит след Освобождението.

Директорът Красимира Чолакова разказва, че е извършено дигитализиране на движимите културни ценности в постоянната експозиция в Дечковата къща и са изготвени текстове към изданието, които са преведени на английски език.

В екипа, осъществил изданието са: фотографът Георги Димитров, преводачът Галя Бонева и съставителите Красимира Чолакова, Росен Йосифов, Николета Маринова. Печатът, предпечатът и оформлението са на издателство „Фабер”.

„Очаква се Дечковата къща в Габрово и постоянна експозиция там да бъдат широко популяризирани. Очакваме нарастване на интереса към културното наследство на територията на Габровска община от гледна точка на местните социални общности и туристите.”, заяви още Красимира Чолакова.

Изданието ще бъде предоставено на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, библиотеките на СУ „Св.Климент Охридски” и ВТУ „Св.св Кирил и Методий”, водещи регионални и научни библиотеки с цел широко популяризиране сред научната общност. Създаденият културен продукт ще бъде разпространен в страната, както и сред гостите от побратимените градове и държави от Европейския съюз.

„Институции от цялата област могат да ползват опита, придобит с реализацията на този каталог и да го приложат в работата си. Общински музеи и архитектурни резервати могат да бъдат подтикнати към подобни издания, а национални, регионални, общински, църковни, обществени институции - към проекти за реставрационно-консервационни дейности на съществуващи недвижими и движими културни ценности.

Надяваме се издание да остане като дълготраен модел за популяризиране и да може да бъде употребявано в рекламно-туристически материали от всякакъв род, отнасящи се за територията на Габровска област.”, каза още Красимира Чолакова

4900 лева е сумата, с която Министерство на културата подкрепя реализацията на двуезичното илюстровано издание „Каталог постоянна експозиция „Градски бит от края на ХІХ до 40-те години на ХХ век” в Дечкова къща-Габрово”.