В рамките на еднодневно работно посещение д-р Наргиз Гурбанова бе в Габрово за пръв път от встъпването си в длъжност като посланик на Република Азербайджан в България. В програмата и бяха включени срещи с кмета на община Габрово,  председателя на Общинския съвет, областния управител на област Габрово, директорите на Етнографския музей на открито "Етър" и Дома на хумора и сатирата.

Следващата година е особено знакова за Азербайджан, защото държавата ще отбележи 100 г. от провъзгласяването и за светска република, 110 г. от написването на първата опера и 120 г. азербайджанска кинематография. В контекста на тези инициативи, през втората половина на 2018 г. в Габрово ще бъдат организирани събития, с помощта на посолството, като акцент в тях ще бъдат и връзките с побратимения ни град Шаки. Припомняме, че преди броени седмици, двата града бяха обявени за творчески градове на ЮНЕСКО.