С 26 гласа „за“ и двама „въздържали се“ общинските съветници приеха актуализация на бюджета на Община Габрово за 2017 г. и на инвестиционната програма към настоящия момент.

След сливането на СУ „Отец Паисий“ и ПГ по строителство са получени средства от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“. Част от тях ще послужат за газификация на СУ „Отец Паисий“. По предложение на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ от средствата за текуща издръжка ще бъдат осигурени два преносими компютъра и снегорин за нуждите на училището. След сключени договори е намалена първоначалната стойност на газификацията на СУ „Райчо Каролев“.

В ЕМО „Етър“ ще бъде подобрено информационното обслужване на туристите с реорганизация на двете каси за вход към музея.

Извършена е промяна на източника на финансиране на някои обекти от инвестиционната програма за 2017 г.

От фонд „Резервен“ще бъде направено дофинансиране в размер на 1 050 лв. на услугата „Социален асистент“. То ще се използва за закупуването на 10 абонаментни карти за градски транспорт на назначените социални асистенти.

Иновативен метод за дългосрочно съхранение и опазване на книжовното културно – историческо наследство, приложен в габровската библиотека
4 декември 2017
В РИМ-Габрово ще бъде открита юбилейната изложба „25 години ателие Енкаустика”
4 декември 2017