Арх. Николай Меразчиев, Заместник-кмет "Устройство на територията, инфраструктура и екология" откри днес шестнадесетото общо събрание на Камарата на архитектите в България  (КАБ), което се провежда в зала „Възраждане“ в Габрово. Около 400 са делегатите, които той приветства с добре дошли и поздрави по случай 80-годишнината на камарата на архитектите в България.

С много чувство за хумор той направи кратка архитектурна визитка на града и призова колегите си да разгледат забележителностите на Габрово, след като приключат своята работа. Архитектите ще са в града до 2 декември включително и ще вземат решения относно Бюджет на КАБ за 2018 г., устава на КАБ, ще приемат концепция за законодателството в областта на устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителството, условията, при които се получава званието „Архитект“ и се практикува професията.