Тази година България отбелязва Европейските дни на наследството за 26-и път. Изборът на темата – „Наследство и природа: пейзаж от възможности“ – е продиктуван от грижата за опазване на природното наследство като важен ресурс в социален и икономически план.

Домакин на официалните прояви по отбелязването на Европейските дни на наследството през 2017 г. е град Силистра (27 – 30 септември). През тези дни в Регионалния исторически музей ще се проведе Националната среща на музейната гилдия „Добри практики“, на която ще бъдат представени иновациите в опазването на културното наследство и ще бъдат дискутирани проблеми, свързани с неговото съхраняване и популяризиране.

Музеят „Дом на хумора и сатирата“ е редовен участник в националните музейни срещи, където споделя опита си и черпи идеи от сродни културни институции. Тази година, във връзка с темата на Европейските дни на наследството, Веселата къща ще представи в Силистра и интересна изложба от своя художествен фонд, реализирана в партньорство с Дирекция „Национален парк Централен Балкан”.     

Изложбата „КарикаТуристие посветена на един от най-актуалните проблеми на съвременното общество – опазване и защита на природата. Творбите на българските и чуждестранните карикатуристи са своеобразно послание към всички хора на планетата Земя за повече грижи към природните богатства и предупреждение за трагичните последици, които може да предизвика нехайното отношение към околната среда.

Цялата тематична колекция включва 79 карикатури на 65 автори от 21 държави от 4 континента. Тя е част от художествения фонд „Хумор на народите” на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово, събиран в продължение на 45 години.  В настоящата изложба са включени 41 творби на 12 автори от Бразилия, България, Германия, Иран, Италия, Китай,  Куба, Литва, Русия, Сърбия, Украйна и Чехия.

Пътуващата изложба „КарикаТуристи” е плод на успешното сътрудничество между две институции, обединили усилията си за една благородна кауза – грижата за околната среда. Инициативата за пътуващата тематична колекция  карикатури е част от съвместната кампания за обществена осведоменост  „Изкуството – посланик на Парка”, осъществявана от Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и Дирекция „Национален парк Централен Балкан”. 

Габровци и гостите на града ще могат да се възползват от безплатно посещение на Дома на хумора и сатирата, който обявява 30 септември (събота) за ден със свободен вход в музея.

ЕМО „Етър” се присъедини към Европейската асоциация на музеите на открито
26 Септември 2017
Изложба „Есенни багри“
27 Септември 2017