16 младежи от побратимените градове Аалст и Габрово се включиха в петия пореден младежки обмен, който се проведе от 21 до 27 август в столицата на хумора. Темите, обсъдени по време на дискусиите и работните семинари, бяха свързани с част от горещите проблеми на ЕС като бежанската криза и интеграцията на имигранти, младежката безработица, гражданско образование и формиране на граждански компетенции, медии и медийно потребление.

Част от дискусиите, проведени в Областен информационен център - Габрово

Тази година обменът беше реализиран с финансовата подкрепа на Община Габрово и общинската администрация на Аалст, както в самото начало на инициативата през 2013 г. Предишните издания от 2014, 2015 и 2016 г. бяха осъществени по програма Еразъм +.

Обединени под мотото на обмена „Моята история е твоята история: чуй гласа ми“, българи и белгийци взаимно представиха страните си, културните особености, приликите и разликите между двата града. Акцент в опознаването между участниците беше историята за боевете на връх Шипка през август 1877 г., която е станала нарицателно име за размирици в историята на Аалст.

Младежите проучиха различните видове медийни източници, изследваха какво представлява и как се пише новина, как се различават истинските от фалшивите новини. Запознаха се с редакционните правила на Би Би Си, които регулират медийното съдържание на корпорацията, известна като една от най-добрите обществени медии в световен мащаб. Чрез интерактивна игра научиха как да извличат основната информация в дадена новина, да правят критичен анализ на значението й и да ползват различни източници.

Във втория ден от обмена младежите работиха по темата за изграждане на позитивен имидж на бежанците чрез споделяне на европейските ценности. С помощта на симулационна игра бяха поставени в ролята на бежанци, които трябва да избягат от страната, в която пребивават като преминат опасна граница.

В ЕМО "Етър" - Ролева игра какво е да си бежанец

Освен сплотяването на екипа, упражнението помогна на младите хора да разберат какво означава да пресичат граница по принуда, какъв е пътят на бежанците и проблемите, пред които се изправят. Запознаха се с последните данни за числеността и профила на бежанците според Върховния комисариат на ООН за бежанците, какво означават понятията бежанец, мигрант, имигрант и емигрант. Търсиха отговор на въпроса има ли връзка между бежанците и имигрантите и какви са най-често срещаните страхове на европейците по отношение на двете групи.

Младежката безработица в ЕС беше тема на следващия открит разговор с участниците. Всеки от тях сподели какво иска да учи и защо прави този избор, воден от желание към предпочетената дисциплина или от възможностите, които ще му се предоставят на пазара на труда. Обсъдиха различните източници, където се публикуват обяви за работа, какви са практиките и похватите при търсене на работа в двете страни. Представена беше работата на доброволеца като първи трудов опит, придобит от младите хора и стъпка към успешната им реализация на трудовия пазар. Българските участници, които са добровлци към различни младежки организации в града, разказаха за работата си и с какво тя им помага.

В МАИР "Боженци" - откровен разговор за младежката безработица

По време на последния семинар, младите хора търсиха отговор на въпроса какво представлява гражданското образование и по какво се различава от гражданската компетентност. Дискутираха какви са целите и ценностите на гражданското образование, за кого е предназначено. Чрез творческа игра, разделени в четири отбора, представиха ролята на гражданина в процеса на укрепване на демокрацията и гражданското общество. Научиха какви са предимствата да се живее в такова общество и кои качества на гражданина допринасят за развитието на гражданско общество.

В ОИЦ - Габрово - творческа игра за ролята на гражданина в гражданското общество

Младите хора бяха посрещнати от заместник-кмета Нела Рачевиц, която ги поздрави за смелостта им да работят по темите на обмена. Тя им представи идея за бъдещо развитие на младежките обмени между двата града и дали биха приели да участват в нов формат. Целта му е младите хора да дават практически насоки и препоръки, свързани с местни политики в областта на културата, младежта и образованието.

Младежите със заместник-кмета на община Габрово Нела Рачевиц

По време на обмена белгийските гости заедно с българските си домакини посетиха ЕМО „Етър“, МАИР „Боженци“, Дома на хумора и сатирата, Интерактивния музей на индустрията и Соколския манастир.

В ЕМО "Етър"

В МАИР "Боженци"

В Соколския манастир

Петото издание на инициативата приключи с включването на участниците в официалните чествания на 140-годишнина от Шипченската епопея, които се проведоха на 26 август. Те посетиха Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ и Паметника на свободата, присъстваха на историческите възстановки на боевете, почетоха загиналите заедно с множеството хора от цялата страна.

Връх Шипка, Паметник на свободата - честване на 140 години от Шипченската епопея

В интервю за Българската национална телевизия, младежите от Аалст разказаха защо са избрали да се качат на Шипка и какво върхът значи за тях

След празник идва време за раздяла, която обаче ще е само физическа до следващата среща и до следващия младежки обмен. Приликите между младите хора и историите им се оказаха повече от очакванията им. „Чуването на гласовете“ ще продължи, заради необходимостта да споделят с приятел, с някой като тях.

Cтанете част от предизвикателството на Bulgarian Warrior
28 август 2017
Лятно кино в парка на смеха и литературни вечери
29 август 2017